Danh sách 22 doanh nghiệp bán hàng đa cấp được chính phủ Việt Nam cấp phép

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải được đăng ký theo quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Nghị định số 40/2018/NĐ-CP).

Cục CT&BVNTD xin cập nhật danh sách doanh nghiệp và hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tính đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2020, cụ thể như sau:

STTDoanh nghiệpNgày GCNcấp lần đầu hết hiệu lựcNgày GCN được gia hạnLưu ý
1Công ty TNHH AMWAY Việt Nam17/10/201906/06/2019 
2Công ty TNHH Unicity MarketingViệt Nam22/12/201920/12/2019 
3Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam23/12/201910/12/2019 
4Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam25/12/201918/12/2019 
5Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội31/12/201930/12/2019 
6Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam15/01/202014/01/2020 
7Công ty TNHH Elken International Việt Nam28/01/202016/12/2019 
8Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam05/02/202004/02/2020 
9Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam)10/02/202007/02/2020 
10Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam10/02/202009/02/2020 
11Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế12/02/202011/02/2020 
12Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt14/02/202012/02/2020 
13Công ty TNHH Một Thành viên New Image Việt Nam27/02/202012/02/2020 
14Công ty TNHH Best World Việt Nam (Công ty TNHH Liên kết triển vọng)09/03/202004/03/2020 
15Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời15/07/202005/06/2020 
16Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam21/07/202020/07/2020 
17Công ty TNHH Homeway Việt Nam28/09/202025/09/2020 
18Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi02/12/202001/12/2020 
19Công ty TNHH Oriflame Việt Nam12/11/2024  
20Công ty TNHH Gcoop Việt Nam19/11/2024  
21Công ty TNHH Seacret17/11/2024  
22Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam26/11/2025  

Lưu ý: Các doanh nghiệp chấm dứt hoạt động (do GCN bị thu hồi hoặc hết hiệu lực hay tự chấm dứt) vẫn có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Như vậy tính đến thời điểm này, thị trường còn 22 doanh nghiệp đang hoạt động theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Trả lời

0904144431