Tag Archives: tuyến bã nhờn

Tuyến bã nhờn trên mặt và những sự thật cần được sáng tỏ

Sự hoạt động của tuyến bã nhờn trên mặt sẽ quyết định tới loại da mà bạn sở hữu. Thông thường, chị em vẫn nhầm lẫn khi cho rằng chỉ có da dầu mới tiết nhiều dầu. Sự thật không hẳn như vậy. Da khô, hay da thường cũng có lúc tiết nhiều dầu mà […]

0904144431